Peter Hámor

Himalaya adventure

Pozvánka Tibet – Mount Everest

Posted on | február 12, 2015 | No Comments

Himalayadventure MMXV

Posted on | február 10, 2015 | No Comments

The principal goal of the project Himalayadventure MMXV is to climb the 8th highest mountain in the world Manaslu (8,163m) and its closest neigbour Manaslu North (7,157m), which will be preceded by a series of acclimatisation ascents in the Solo Khumbu valley. The ascents will be made in light style, without the aid of high altitude porters and supplemental oxygen.

GOALS

  1. Manaslu (8,163 m) – April 2015
  2. Manaslu North (7,157 m) – May 2015

THE FIRST PART: MANASLU (8,163 M)

Washed by the rivers Buri Gandaki and Marshyangdi, the massive ice range is located in the Central Himalayas near the Nepal-China border. The main summit of Manaslu, the highest amongst the Nepal’s 8000m peaks, had been unknown to climbers until 1950 due to the country’s political isolation. The Japanese made the first attempt on the mountain in 1952 but only their fifth expedition in 1956 was successful. The mountain range of Manaslu includes a handful of other impressive peaks: east summit of Manaslu, Himalchuli and Manaslu North, the latter being a 7,157-metre high mountain unclimbed before 1979. Its North-East face towering above the Larkya Glacier ranks among the most interesting faces in the Himalayas.

THE SECOND PART: MANASLU NORTH (7,157 M)

The 8th highest mountain on Earth with its altitude of 8,163 metres, Manaslu is located entirely in Nepal, in the Mansiri Himal mountains, Gurkha mountain range, some 70 kilometres from Annapurna – its closest 8000m neighbour. The mountain’s name originates in Sanskrit and translates as “the Mountain of the Spirit”. It was climbed for the first time by Toshio Imanishi and Sherpa Gyalzen Norbu, members of a Japanese expedition, on 9th May 1956. The first winter ascent was accomplished by Polish mountaineers Maciej Berbeka and Ryszard Gajewski who summited under extremely unfavourable conditions in January 1984. In 1997, two Slovak mountaineers Peter Sperka and Miroslav Rybansky climbed Manaslu. Another member of their expedition Juraj Kardhordo was last seen on the ridge near the main summit and Miro Rybansky died during the descent. This seemingly peaceful mountain is still considered to be one of the most dangerous 8000m peaks.

Himalayadventure MMXV

Posted on | február 7, 2015 | No Comments

Hlavným cieľom je výstup na ôsmu najvyššiu horu sveta, 8 163 metrov vysokú Manaslu a jej najbližšieho suseda  Manaslu North (7 157 m), po predchádzajúcich aklimatizačných výstupoch v údolí Solo Khumbu. Výstupy budú vedené  ľahkým štýlom, bez pomoci výškových nosičov a umelého kyslíka.

CIELE

  1. Manaslu (8 163 m) – apríl 2015
  2. Manaslu North (7 157 m) – máj 2015

PRVÁ ČASŤ: MANASLU (8 163 M)

Ôsma  najvyššia  hora  Zeme,  vysoká   8 163 metrov. Celá sa nachádza v Nepále, v pohorí Mansiri Himal, v horskom masíve Gurkha, asi 70 kilometrov od svojej najbližšej osemtisícovej susedky, Annapurny. Jej názov pochádza zo sanskrtu a dal by sa preložiť ako „Hora ducha“. Ako prví vystúpili  na jej vrchol členovia japonskej expedície, Toshio Imanishi a Šerpa Gyalzen Norbu, 9. mája 1956. Prvý zimný výstup sa podaril v januári 1984 poľským horolezcom, keď na vrchol vo veľmi zlých podmienkach vystúpili Maciej Berbeka a Ryszard Gajewski.  V roku 1997 vystúpili na vrchol Manaslu slovenskí horolezci Peter Šperka a Miroslav Rybanský. Juraj Kardhordó bol posledný raz videný  na hrebeni  blízko  hlavného  vrcholu a Miro Rybanský zomrel počas zostupu. Dodnes je táto mierumilovne vyzerajúca hora považovaná za jednu z najnebezpečnejších  osemtisícoviek.

DRUHÁ ČASŤ: MANASLU NORTH (7 157 M)

V centrálnych Himalájach, blízko nepálsko – čínskych hraníc leží mohutný ľadový masív, obtekaný riekami Buri Gandaki a Marshyangdi. Hlavný vrchol Manaslu, najvyššej z čisto nepálskych osemtisícoviek, bol kvôli izolácii Nepálu až do roku 1950 pre horolezcov neznámy. Zdolať sa ho pokúšali Japonci od roku 1952, no až ich piata expedícia v roku 1956 bola úspešná. K masívu Manaslu patria ďalšie impozantné štíty – Východný vrchol, Himalchuli a Manaslu North – 7 157 metrov vysoká hora, ktorá bola po prvý raz zlezená až v roku 1979. Jej severovýchodná stena nad ľadovcom Larkya Glacier patrí k najzaujímavejším stenám v Himalájach.

keep looking »