Peter Hámor

Himalaya Adventures

Everest 2014

Posted on | máj 7, 2014 | 1 Comment

23. 5. 2014

Expedícia sa končí. Peter a Horia dnes s ťažkými batohmi a bez kyslíka došli do výšky 7 600 metrov. Vietor však mohutnel, bol podstatne silnejší, než ohlasovali predpovede. Preto sa rozhodli, že nebudú pokračovať ďalej a ešte dnes zostúpia do ABC. Predpovede na najbližšie dni nie sú najlepšie, preto sa chlapci rozhodli ukončiť tohtoročnú expedíciu a vrátiť sa do Nepálu.

This is the end of the expedition. Peter and Horia climbed to 7,600m today, carrying heavy backpacks and without using supplemental oxygen. The wind grew stronger, it was stronger than forecast. That is why they decided not to continue and descend to ABC today. The weather forecast for next days is not as good as it could be so the guys decided to quit their expedition and go back to Nepal.

  Skala, ľad a žalostne málo snehu v stene.

22. 5. 2014

Peter a Horia sú v North Col sedle (7 035 m). Vietor sa k večer utíšil. Svoj zajtrajší program budú plánovať podľa počasia.

Peter and Horia are at the North Col (7,035m). The wind calmed down this evening. Tomorrow’s programme will depend on weather.

Tábor v Severnom sedle a vrchol Chomolungmy.

21. 5. 2014

Po niekoľkých dňoch liečenia a oddychu v základnom tábore sa Peter a Horia dnes vybrali vyššie a došli  do ABC vo výške 6 400 m. V najbližších dňoch by sa chceli  pokúsiť o výstup na Everest. V minulých týždňoch im postup kazil silný vietor. Predpovede  počasia sú už priaznivejšie, ale bohužiaľ, iba na pár dní. Uvidíme, ako sa chlapci rozhodnú ďalej.

After a couple of days devoted to recovery and rest in the Base Camp, Peter and Horia set off for and reached ABC at 6,400m today. They want to make an attempt on the summit of Mt Everest in the upcoming days. Their progress has been hampered by strong wind during the past weeks. The weather forecast is more favourable now, but only for a few days unfortunately. Let’s see what the guys will do next.

Peter dnes poslal zopár fotografií.

 

Západ slnka v Severnom sedle.

Horia na ceste z ABC do Severného sedla.

15. 5. 2014

Tak sa počasie dnes neumúdrilo. Peter a Horia sa ráno pokúsili vyjsť vyššie, ale silný vietor ich snahu zmaril. Po 300 metroch sa otočili a vrátili sa späť do ABC.

The weather isn’t any better today. Peter and Horia tried to climb higher but their attempt was hindered by strong wind. They returned to ABC after they had made 300 meters.

14. 5. 2014

Peter a Horia  začali dnes svoj výstup smerom k vrcholu Everestu, bez kyslíka a Šerpov. Rozhodli sa zmeniť svoje plány. Keďže v ceste, ktorú mali pôvodne vyhliadnutú, je veľa ľadu, málo snehu a neustála “streľba” padajúcich kameňov, pôjdu hore klasickou trasou v severnej stene. So sebou si vzali jedlo na päť dní a jeden stan, ktorý s nimi, ak všetko dobre pôjde, poputuje až do trojky. Dnes došli do sedla North cool  vo výške (7 035 m),  kde strávia noc a zajtra sa posunú vyššie. Dúfajme, že sa počasie umúdri a zmierni sa najmä vietor. Posledné dni tam fučalo parádne, rýchlosť vetra dosahovala 80 km/h. To nie je nič príjemné ani v základnom tábore, nie to vyššie. Tak – držme palce.

Peter and Horia started their ascent towards the summit of Mt Everest today, without supplementary oxygen and without Sherpas. They eventually decided to opt for the classic route in the North Face because the route they had originally planned has a lot of ice and little snow which means there is a lot of rockfall. They have brought food for five days and one tent which they will carry as far as Camp 3 if things go fine. They reached North Col (7,035m) today to spend the night there and continue up the mountain tomorrow. Let’s hope the windy weather calms down as the wind has been blowing at 80kms/h in the last few days which is already bad in the Base Camp let alone a higher altitude. Let’s keep our fingers crossed!

13. 5. 2014

Peter a Horia dnes po dvojdňovom pochode zo základného tábora došli do ABC vo výške (6 400 m).

Peter and Horia arrived in ABC at 6,400m after a two-day hike.

7. 5. 2014

Peter a Horia  v druhej časti svojho tohtoročného himalájskeho projektu dorazili do BC pod  ľadovcom Rongbuk, ktorý je vo výške 5 200 m. Pre Petra je to návrat po osemnástich rokoch a ako sám povedal, nič sa tu za ten čas nezmenilo. Momentálne je na severnej strane Everestu dosť veterno, takže partia teraz čaká na okno dobrého počasia.

Pursuing the second part of their Himalaya project, Peter and Horia arrived in the BC on the foot of the Rongbuk Glacier at 5,200m. Peter returns to the place after 18 years to find it unchanged as he said. The weather is rather windy on the northern side of Mt Everest now so the team is waiting for a window of good weather.

Náš základný tábor, tentoraz pod Everestom.

Strmá severná stena Chomolungmy.

Shisha Pangma 2014

Posted on | marec 8, 2014 | 1 Comment

Správa, ktorá bola uverejnená na explorerswebe.

http://www.explorersweb.com

1. 5. 2014

Peter, Horia a Justin dnes zostúpili z tretieho výškového tábora na jeden záťah až dole do základného tábora. Tam ich okrem tradičného dalbatu čakala aj torta. Konečne teda môžu osláviť vrchol! Najbližšie dni teraz strávia oddychom a prípravou na presun do BC pod severnú stenu Everestu.

Peter, Horia and Justin made it from Camp 3 to Base Camp in one go today. On top of the traditional meal Dal Bhat they were offered a cake in the BC. Now they can celebrate the succesful ascent finally! Resting and preparing for the transfer to Mt. Everest North Face BC is what they will do in the upcoming days.

30. 4. 2014

SUMMIT!!!

Peter Hámor, Horia Colibasanu a Justin Ionescu dnes, 30. 4. 2014, o 11.30  nepálskeho času ako prví v jarnej sezóne dosiahli hlavný vrchol Shisha Pangmy (8 027 m) bez kyslíka a výškových nosičov. Vystupovali čínskou cestou s Inakiho vrcholovým variantom.

Peter Hámor, Horia Colibasanu and Justin Ionescu reached Shisha Pangma’s Main-Peak (8,027m) today on 30th April 2014 at 11:30am Nepal time without the aid of supplemental oxygen and high altitude porters, having accomplished the first ascent of this spring season. They climbed via the Northern (Chinese) Route and via the Inaki Route in the final part of the ascent.

29. 4. 2014

Chlapcom sa dnes podarilo dôjsť do C3 (7 450 m). Ako naznačili, bola to dlhá a namáhavá cesta. Ráno zbalili stan v C2 a s ťažkými batohmi vyrazili hore. Keďže pred nimi ešte túto sezónu nikto na vrchol nešiel, mali potešenie z razenia stopy. Aspoň že počasie k nim bolo vľúdne…

The guys managed to push further to C3 (7,400m) today. It was a long and exhausting climb, they said. They pulled down their tent in C2 this morning and carrying heavy backpacks they set out up the mountain. Since nobody has been on the summit yet this season they could take joy in breaking the trail through the snow. Luckily enough for them, the weather has been compassionate…

 

28. 4. 2014

Peter, Horia a Justin dnes vyrazili zo základného tábora s cieľom opäť vystúpiť do tábora C2 ( 6 800 m). Ak im to počasie dovolí, zajtra sa presunú vyššie.

Peter, Horia and Justin set off from the base camp with the intention of reaching C2 (6,800m) again. They will push higher tomorrow, weather permitting.

26. 4. 2014

Chlapci sú naspäť v základnom tábore. Všetci sú v poriadku.

The guys are back in the Base Camp. They are all well.

Peter napísal:

Bez vážnejších komplikácií sa nám s Horiom podarilo nájsť cestu cez svahy a snehové polia plné skrytých trhlín a včera poobede (25. 4. ) sme postavili stan vo výške 6 800 m.

“We (Horia and me) were able to find easily a way across the slopes and snow fields scattered with crevasses and we put up our tent at 6,800m yesterday afternoon.”

 

 Horia v tábore vo výške 6 800 metrov.

Nepríjemné snehové polia na ceste do druhého tábora.

Nádherný výhľad z tábora vo výške 6 200 metrov.

25. 4. 2014

Tak dnes sa chlapci ozvali z C2 (6 800 m).  Počasie vyšlo tak, ako predvídali predpovede, teda ráno slnko, popoludní oblačno a veterno. Vyhliadky na zajtra nie sú veľmi priaznivé.  Chlapci teraz už sedia v stane a ako som čítala na Horiovej stránke, včera si dopriali výdatnú večeru – slaninu :-)  Výšková strava ma svoje čaro…

The guys called home from C2 (6,800m) today. The weather is just as forecast – sunny in the morning, cloudy and windy in the afternoon. Tomorrow’s weather forecast is bad but they are in their tent and according to Horia’s website they indulged in a rich dinner last night – bacon. Well, there is something pleasant about the mountaineers’ diet indeed…

Read more

Himalayadventure MMXIV

Posted on | marec 3, 2014 | 1 Comment

CIELE

  1. Shisha Pangma (8 013 m)
  2. Mount Everest (8 848 m)

PRVÁ ČASŤ: Shisha Pangma (8 013 m)

Nádherná hora, ktorá ako jediná zo všetkých  osemtisícoviek leží celá na území Tibetu, 120 km západne od najvyššej hory sveta  Mount Everestu a iba 11 km od nepálsko – tibetskej hranice. Jej názov v preklade z tibetčiny znamená „Vrchol nad trávnatými planinami“. Dlho sa však pre túto nádhernú horu používalo meno „Gosainthan“, čo v Sanskrte znamená „Miesto svätých“. Je síce najnižšou osemtisícovkou, ale zdolať ju sa podarilo až 2. mája 1964, keď na jej vrchol vystúpili členovia veľkej čínskej expedície vedenej Xu Jing, Zhang Junyán, Wang Fuzhou, Wu Zongyue, Chén San, Soinam Dorje, Chéng Tianliang, Migmar Zhaxi, Dorje a Yún Deng. Spolu s Horiom, ktorému sa  v roku 2009 podarilo vystúpiť na nižší, Centrálny vrchol, sa tentoraz chceme pokúsiť o výstup čínskou cestou s Inakiho vrcholovým variantom, bez budovania fixných výškových táborov, umelého kyslíka a výškových nosičov. Pod Shisha Pangmou plánujeme zostať  do 26. apríla, kedy máme naplánovaný presun pod Mount Everest, ktorý je našim druhým tohtoročným cieľom.

This beautiful mountain located 120 km west of the highest mountain in the world, Mt. Everest, and 11 km from the border of Nepal and Tibet, is the only moutain above eight thousand meters that lyes completely in Tibetan region. Its name is translated as „The mountain above grassy plains“. The name „Gosainthan“ had been used for a long time, meaning „The place of saints“ in Sanskrit. Being the lowest of all eight-thousanders, first succesful ascent is dated on 2nd May 1964 by a large chinese expedition lead by Xu Jing, Zhang Junyán, Wang Fuzhou, Wu Zongyue, Chén San, Soinam Dorje, Chéng Tianliang, Migmar Zhaxi, Dorje and Yún Deng. Horia, who in 2009 reached the lower Central peak, and I aspire to ascend through chinese way with Inaki variant without building fixed camps, without oxygen or carriers. We plan to stay at the bottom of Shisha Pangma until 26th April, following tour under Mt. Everst, which is second on our list.

DRUHÁ ČASŤ: Mount Everest (8 848 m)

Najvyššia hora sveta, ktorá sa nachádza vo východnej časti Himalájí, na nepálsko – tibetskej hranici. Tibeťania ju volajú Čomolungma – „Bohyňa matka Zeme“ a Nepálčania Sagarmatha, čo v preklade znamená „Bohyňa nebies“. Svoje západné meno dostala po britskom geodetovi Georgeovi Everestovi, ktorý bol hlavným zememeračom pre Indiu. História zdolávania tejto hory je plná dobrodružstiev a utrpenia, ale  i záhad a tajomstiev. Prvé pokusy a výstupy na Everest boli vo veľkej miere ovplyvnené politickou situáciou. Do roku 1949 bol pre cudzincov uzavretý Nepál a v rokoch 1950 až 1979 Čína vojensky obsadila a uzavrela Tibet. Z troch stien Everestu patrí severná a východná Tibetu a juhozápadná stena Nepálu. Prvý pokus o zdolanie vrcholu sa uskutočnil už v roku 1921, kedy sa expedícii ktorú viedol George Mallory podarilo dosiahnuť severné sedlo vo výške 7060 metrov, ďalej však z dôvodu nedostatočného vybavenia nepokračovali a vrátili sa. V nasledujúcich rokoch sa uskutočnili ďalšie expedície, žiadna z nich však nebola úspešná.  Ako prví na vrchol Mount Everestu vystúpili Novozélanďan Edmund Hillary a Šerpa Tenzing Norgay, ktorým sa 29. mája 1953 podarilo dokončiť novú cestu cez ľadopád Khumbu a Južné sedlo, ktorú objavili a ako prví preliezli švajčiarski horolezci na jeseň roku 1952. Prvými Slovákmi na vrchole Everestu boli Jozef Psotka a Zoltán Demján, 15. októbra 1984. S Horiom sa chceme pokúsiť o výstup na vrchol Everestu novou trasou v SV stene, s napojením na S a SV hrebeň, ktorým som vystúpil na vrchol v roku 1998.  Vzhľadom na charakter a profil tejto trasy, bude výstup vedený rýchlym, ľahkým štýlom, bez stavania výškových táborov a samozrejme bez použitia umelého kyslíka  a  výškových  nosičov. Návrat do Nepálu máme naplánovaný na 27. mája 2014.

Mt. Everest is the highest mountain in the world, situated in the eastern part of the Himalayas mountain range, standing on the border of Tibet and Nepal. Tibetans call it Chomolungma – The Mother of Earth and Nepali Sagarmatha – The Goddess of Heavens. It’s got its western name from British surveyor George Everest, who was the main surveyor for India. The history of climbing on this mountain is filled with adventures and suffering, mystery and secrets. First attempts for summiting Mt. Everest were affected with current political situation. Nepal had been closed for foreigners until 1949, and between 1950 and 1979 China occupied and closed Tibet using military forces. From the three walls of Everest, the North and East one belong to Tibet and the South-western to Nepal. First attempt to reach the summit was in 1921, when George Mallory’s expedition reached the north col in 7060 metres. They could not continue because of an insufficient gear. During the next years, another expeditions tried to ascend the mountain, none of them successfully. The first person reaching its summit was New Zealander Edmunt Hillary and Sherpa Tenzing Norgay, who on 29th May 1953 finished new path through the icefall Khumbu and the south col, which had been discovered by Swiss climbers during fall of 1952. First Slovaks on the top of the mountain was Jozef Psotka and Zoltán Demján on 15th October 1984. We will try with Horia to summit Everest through a new path in the south-eastern wall, connecting to northern and north-eastern ridge, which I climbed to the summit in 1998. Considering character and profile of this path, we plan the ascent as fast, light style, without building fixed camps and, of course, without oxygen and mountain carriers. We are planning to return to Nepal on 27th May 2014.

keep looking »