Peter Hámor

Himalaya adventure

MANASLU 2015

Posted on | marec 31, 2015 | No Comments

26. 4. 2015

Tohtoročná himalájska sezóna sa pre mňa definitívne skončila. Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri príprave a organizovaní Himalayadventure MMXV, ale aj tým ktorí mi držali palce, mysleli na mňa a dodávali mi silu a energiu. Tento rok mi však nebolo súdené vystúpiť na vrchol Manaslu. Stačil jeden nešťastný krok a expedícia sa pre mňa skončila. Všetky pokusy zmierniť bolesti a pokračovať vo výstupe boli neúspešné, tak padlo definitívne rozhodnutie. Koniec. Smola, šťastie, osud ….? Už dva dni som na Slovensku, ale mysľou som stále v Nepále. Plač, strach, utrpenie, bolesť, skaza a smrť. Môj mozog to všetko ešte stále nie je schopný úplne spracovať. Neúspechy nás učia pokore a trpezlivosti … ale toto?! To čo ja dnes cítim najvýraznejšie je súcit a smútok. Jednoducho tomu nemôžem uveriť. Chrbát síce stále bolí, na to však existujú lieky a lekári presne vedia čo treba robiť. Ako však liečiť bolesť v duši?

This season in the Himalayas is definitely over for me. I thank all those who helped me preparing and organising the project Himalayadventure MMXV and also those who kept their fingers crossed for me, who were with me in their minds and provided me with loads of energy and strength. I wasn’t predestined to climb on the top of Manaslu this year. One single bad move put an end to the expedition. After all attempts of attenuating pain and carrying on the ascent failed I had to take the final decision. That was the end. Was it bad luck or good luck or destiny…? I’ve been back in Slovakia for two days now but I’m still back in Nepal in my mind. Tears, fear, suffering, pain, destruction and death. My brain is still unable to absorb it all. Failures teach us lessons of humility and patience… but what’s this?! What I feel most deeply now is compassion and grief. I simply can’t believe it. My back still hurts but there are drugs to cure it and doctors know exactly what to do. But how can an aching soul be soothed?

20. 4. 2015

Peter sa v sobotu pri balení materiálu do BC pod Manaslu zranil – pri páde si zlomil rebrá. Dva dni sa presviedčal, že to ešte skúsi  “rozchodiť”, no dnes už pochopil, že to musí vzdať. Expedíciu definitívne zrušil. Tohto roku mu teda himalájska osemtisícovka Manaslu nebude súdená. Dovolila mu len prejsť sa okolo nej, vyššie ciele musí Peter odložiť do budúcnosti.

Peter got injured on Saturday while preparing the gear for Manaslu BC  – his ribs were broken after a fall. For two days he was telling to himself it wasn’t going to stop him, until he finally admitted today that he has to give up. He definitely called off the expedition. Peter wasn’t predestined to climb the Himalayan eightthousander Manaslu this year. The mountain only allowed him to walk around it. Peter’s higher aspirations have to be postponed. 

17. 4. 2015

Rozhovor pre Explorersweb.
Interview for Explorersweb.

13. 4. 2015

A sme opäť vo výške Popradu. Za nami je zoznamovacie kolečko okolo Manaslu. Cesta do základného tábora je zatiaľ stále nepriechodná, tak sme využili pár pekných dní a pozreli sme sa sj na severné a západné svahy Manaslu. Tohto roku je hora mimoriadne krásna, ale rovnako mimoriadne nedostupná a nebezpečná. Lavíny sú spektakulárne, ak sa na ne pozeráte z dostatočného odstupu. Čas však začína hrať proti nám, a tak sa vraciame do Samagaonu a pokúsime sa preraziť do BC. Verím, že sa nám to tentoraz podarí.

We’re back in the altitude of Poprad, my hometown. We’ve got acquainted with Manaslu on a trekking around the mountain. The path to the Base Camp is still impassable so we used those few days of nice weather to have a look on the north and west slopes of Manaslu. The mountain is particularly beautiful this year, yet equally inaccessible and dangerous. The avalanches are spectacular – if watched from a safe distance. However, time is against us so we have to return to Samagaon and try to make a push to BC. I’m sure we’ll make it this time.

2. 4. 2015

Na dnes stačilo, čakáme na nosičov v dedinke Lapubesi.

Let’s call it a day now. We’re waiting for the porters in a village called Lapubesi.

31. 3. 2015

Po štrnástich dňoch strávených v doline Solo Khumbu sme opäť v Kathmandu. Ani najstarší pamätníci si nepamätajú toľko snehu v doline koncom marca, no aj napriek tomu to bolo veľmi príjemné stretnutie s Mount Everestom a jeho susedmi. Úchvatný západ slnka na vrchole Kala Patharu i rozprávkové chvíle nad oblakmi na Gokyo Ri. Prvá časť tohtoročného himalájskeho dobrodružstva je úspešne za nami a už zajtra nás čaká cesta k Manaslu, ktorá je našim hlavným cieľom. Dúfam, že sa tejto váženej a veľmi prísnej dáme budeme páčiť a verím, že to bude to príjemná a milá návšteva.

We’re back in Kathmandu after fourteen days in the Solo Khumbu valley. Even the oldest among the locals have no recollection of such abundance of snow in the valley in late March, yet it was a nice rendezvous with Mount Everest and its neighbours – a breathtaking sunset behind the Kala Patharu summit and fabulous moments with clouds above Gokyo Ri. The first part of our Himalayan adventure of this season is successfully over and we’ll head for Manaslu, which is our main goal, tomorrow. I hope we’ll be well received by that respectful and extremely rigid lady and that our visit will be nice and pleasant.

Pozvánka Tibet – Mount Everest

Posted on | február 12, 2015 | No Comments

Himalayadventure MMXV

Posted on | február 10, 2015 | No Comments

The principal goal of the project Himalayadventure MMXV is to climb the 8th highest mountain in the world Manaslu (8,163m) and its closest neigbour Manaslu North (7,157m), which will be preceded by a series of acclimatisation ascents in the Solo Khumbu valley. The ascents will be made in light style, without the aid of high altitude porters and supplemental oxygen.

GOALS

  1. Manaslu (8,163 m) – April 2015
  2. Manaslu North (7,157 m) – May 2015

THE FIRST PART: MANASLU (8,163 M)

Washed by the rivers Buri Gandaki and Marshyangdi, the massive ice range is located in the Central Himalayas near the Nepal-China border. The main summit of Manaslu, the highest amongst the Nepal’s 8000m peaks, had been unknown to climbers until 1950 due to the country’s political isolation. The Japanese made the first attempt on the mountain in 1952 but only their fifth expedition in 1956 was successful. The mountain range of Manaslu includes a handful of other impressive peaks: east summit of Manaslu, Himalchuli and Manaslu North, the latter being a 7,157-metre high mountain unclimbed before 1979. Its North-East face towering above the Larkya Glacier ranks among the most interesting faces in the Himalayas.

THE SECOND PART: MANASLU NORTH (7,157 M)

The 8th highest mountain on Earth with its altitude of 8,163 metres, Manaslu is located entirely in Nepal, in the Mansiri Himal mountains, Gurkha mountain range, some 70 kilometres from Annapurna – its closest 8000m neighbour. The mountain’s name originates in Sanskrit and translates as “the Mountain of the Spirit”. It was climbed for the first time by Toshio Imanishi and Sherpa Gyalzen Norbu, members of a Japanese expedition, on 9th May 1956. The first winter ascent was accomplished by Polish mountaineers Maciej Berbeka and Ryszard Gajewski who summited under extremely unfavourable conditions in January 1984. In 1997, two Slovak mountaineers Peter Sperka and Miroslav Rybansky climbed Manaslu. Another member of their expedition Juraj Kardhordo was last seen on the ridge near the main summit and Miro Rybansky died during the descent. This seemingly peaceful mountain is still considered to be one of the most dangerous 8000m peaks.

keep looking »